INTERmedi@ Ł.Czekała T.Frąckowiak Spółka Jawna
63-100 Śrem, ul. Modrzewskiego 1a
tel. + 48 61 282 97 64, 283 61 49, fax +48 61 283 81 13
e-mail: bok@i.media.pl, http://www.inter.media.pl
NIP: 785-17-00-830, Regon: 411541031, KRS: 0000181538
 
 
login lub e-mail:    
has≥o:    
 
     
 
INTERmedi@